Pick Color and Material from Objects in Zbrush

My short tutorial on Picking Color and Material from Objects/ Subtool in Zbrush

Khảo sát phương pháp học giải phẩu

Hiện tại Trường (cvbtruong) đang cố gắng xây dựng một phương pháp/ công cụ giúp người học/ nghệ sĩ dễ dàng tiếp cận với kiến thức về giải phẩu học hơn. Và để bắt đầu thì Trường cần một cuộc khảo sát nho nhỏ để biết thêm về vấn đề mọi người đang gặp phải, nên nếu ai có chút thời gian rãnh thì làm giúp Trường với nhé. Cảm ơn!

Link: https://docs.google.com/forms/d/1fALycjIEs_QQ30hHWUaxQYf7O0hGrfvXUWwjXoVAmjU/viewform?usp=send_form

Banana Boy by Colory Animation Studio

check out this latest short from Colory Animation. I contributed on the characters modeling . Please share! :D

Dragon Sketch

cvbtruong_dragon

Sketches

07Dec2013_228Jan2014 jpeg_300 Untitled-1 Untitled-1b Untitled-1c 13Nov2013_studies1

more at: https://www.facebook.com/truongcgartist

3D Model: Eagle Sculture

main_2

Link to the model: http://www.turbosquid.com/3d-models/obj-eagle-statue/797370

Kobe Bryant Portrait 3D Model

cvbtruong_KobeBryan_bw

cvbtruong_KobeBryan_color

cvbtruong_KobyBryant_view1

a front view is not so good, so I wont show.

%d bloggers like this: