Flying Stone Dragon

Main_2

Link to the 3d model: http://www.turbosquid.com/3d-models/stone-dragon-animation-ma/857555?referral=cvbtruong

animation by Thanh Sagis
the rest by cvbtruong

Stone Dragon

wip6

wip6b

Link to the 3d model: http://www.turbosquid.com/3d-models/stone-dragon-animation-ma/857555?referral=cvbtruong

DARK ALLEY Short Animation

My Final 3D Advanced Assignment at RMIT university. I worked with Broken Dark Violet Cartus team including Hoang Minh Duc, Vu Le Thi Bao Ngoc and Nguyen Khac Phu, see credit for the full list of people involved in this project.
http://www.youtube.com/watch?v=yGzOlvrbmOQ

Pick Color and Material from Objects in Zbrush

My short tutorial on Picking Color and Material from Objects/ Subtool in Zbrush

Khảo sát phương pháp học giải phẩu

Hiện tại Trường (cvbtruong) đang cố gắng xây dựng một phương pháp/ công cụ giúp người học/ nghệ sĩ dễ dàng tiếp cận với kiến thức về giải phẩu học hơn. Và để bắt đầu thì Trường cần một cuộc khảo sát nho nhỏ để biết thêm về vấn đề mọi người đang gặp phải, nên nếu ai có chút thời gian rãnh thì làm giúp Trường với nhé. Cảm ơn!

Link: https://docs.google.com/forms/d/1fALycjIEs_QQ30hHWUaxQYf7O0hGrfvXUWwjXoVAmjU/viewform?usp=send_form

Banana Boy by Colory Animation Studio

check out this latest short from Colory Animation. I contributed on the characters modeling . Please share! :D

Dragon Sketch

cvbtruong_dragon

%d bloggers like this: