VIDEO TUTORIALS TỰ HỌC 3D – QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHỦNG LONG IREX

Sau hơn 1 tháng thực hiện thì cuối cùng series tutorial dài hơi nhất từ trước đến nay, kéo dài từ modeling – uv – texturing – rigging – lighting – render setup – animation – render animation và export ra phim đã hoàn tất:

VIDEO TUTORIALS TỰ HỌC 3D – QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHỦNG LONG IREX

Thực hiện: Truong CG Artist và Tuấn AnimMan_Animation (tutorial phần animation)

Thông tin về cách mua tutorial bạn xem tại đây: gum.co/tailieu3d

Nếu bạn có thắc mắc nào thêm thì cứ comment nhé. Nếu được, mong mọi người share. Cảm ơn! :D

Magverine

Magverine

My entry for Cartoon Hooligans contest:
Magverine (Magneto + Wolverine), he can use any part of his body to attack, even his flesh. Who can beat him now?
@CartoonHooligans #carhoo1million #wacom

Silver Cyborg Maya Rig

v1

Download link: gum.co/cyborgrig

Tiger Mechanic Rig

tiger_v1b

Tiger Mechanic rig is now available at: gum.co/tigerrig (5$)
This is the FIRST Maya rig I have ever sold on my Gumroad page (the other 21 rigs are all free). Hope I can get some support from you guys, so I can make more rigs in the future. Cheers! :D

————–
Rig đầu tiên Trường bán ở Gumroad, nếu được thì ủng hộ giúp Tr nhé. Cảm ơn!

Maya Playblast Setting

Everything I know about maya playblast setting & how to export the light video for uploading. Hope this helps. Let me know if you have better options. Cheers! :D
——————-
Cách playblast ra video nhẹ, bạn nào cần thì tham khảo nhé. Nếu bạn nào có setting tốt hơn thì nói Tr biết với nhá.

Reset animation pose script (Maya)

Simple script to reset animation pose, use it if you like. Let me know if you have better option :D
———
Script nhỏ để reset pose, ai cần thì dùng nhé

How to reset Maya

This video show you how to reset Maya, this may fix 9/10 Maya problems if you have. Cheers! :)
Let me know if you have any other problems.

Pig mechanic rig

v1

Pig Mechanic Rig: gum.co/pigrig
Cheers!

%d bloggers like this: