VIDEO TUTORIALS TỰ HỌC 3D – QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHỦNG LONG IREX

Sau hơn 1 tháng thực hiện thì cuối cùng series tutorial dài hơi nhất từ trước đến nay, kéo dài từ modeling – uv – texturing – rigging – lighting – render setup – animation – render animation và export ra phim đã hoàn tất:

VIDEO TUTORIALS TỰ HỌC 3D – QUY TRÌNH THỰC HIỆN KHỦNG LONG IREX

Thực hiện: Truong CG Artist và Tuấn AnimMan_Animation (tutorial phần animation)

Thông tin về cách mua tutorial bạn xem tại đây: gum.co/tailieu3d

Nếu bạn có thắc mắc nào thêm thì cứ comment nhé. Nếu được, mong mọi người share. Cảm ơn! :D

IK FK snapping & control pickers

This video show you how to snap IK & FK if you are using my rigs. Hope this help. :)
https://gumroad.com/truongcgartist

Conan Maya Rig

v1

Conan Maya Rig. Cheers!
Download link: https://gum.co/conanrig
Video demo: https://www.youtube.com/watch?v=tf6MJ3D8KoM

Cricket Rig is now having lip controls

v1

Cricket Rig: https://gum.co/JkoZ

 

Arowana Maya Rig

v2 (1)

Arowana Maya rig: gum.co/arowana
Free as usual.:)

Model get distorted when rendering due to displacement map

The fastest way to fix it is not using displacement map at all. This video shows you how.

How to render Animation in Maya?

Fix render issues when using Truong Rigs (Maya student version)

If you’re using Maya student version & having problem rendering the scene, here is the solution. Hope this help!
Thank you Jeffrey for helping me.
———————-
Nếu bạn nào dùng Maya phiên bản sinh viên để render rig của Tr mà gặp vấn đề thì xem video này nhé.

%d bloggers like this: