Maya: kích thước và cách đo

Maya: vấn đề với thanh điều khiển

Leopard Maya Rig

Download link: https://gum.co/leopard

v1v2v3v4v5v7

Maya: áo quần, mí mắt, dụng cụ… đi theo nhân vật

Áo quần, dụng cụ đi theo nhân vật, râu đi theo mõm, mí mắt đi theo mắt … sẽ được giải thích trong video nà
*Ps: làm xong video mới biết khúc cuối ko làm được là do mesh không có uv

 

Maya: rồng bay theo đường curve

3 Demons Free Maya Rigs

all3_1

All demons are up. Happy animating!
Demon (no eyes): https://gum.co/FWgW
Demon (skinny): https://gum.co/bhmfS
Demon (big boss): https://gum.co/misYb
Let me know if you see any issues. Thank you!

Zbrush: cách vẽ specular map

%d bloggers like this: