Truong – Film Reel 2015

Giới thiệu kênh youtube

Mọi người subscribe nhé:

https://www.youtube.com/user/cvbtruong

Demo Reel 2010

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=2_jjXsRcy6Q

 

About me

My name is Trường
Full name: Châu Võ Bá Trường
Gender: Male
Hometown: Ho Chi Minh city, Vietnam
Language(s): Vietnamese, English
 
Education:
Nong Lam university (2006 – 2010)
FPT Arena multimedia (2009 – 2011)
RMIT Vietnam university (2012 – 2014)
Self Educated (2009 – present)
 
Field:
Films > 3D Generalist
 
Softwares:
Sketchbook Pro, Photoshop, Flash, Zbrush, Maya, After Effects
 
Experience:
Vizva 

Editor (09/2011 – present)

Turbo Squid

3D Modeler (03/2012 – present)

Saola Animation Studio

Project: The Bubble Boy
Freelance Animator (06/2011-2013)
 
Colory Animation Studio
CG Artist (01/2014 – present)
 
My Facebook Page: Truong CG Artist
 
Truong

Về tôi

Tên: Châu Võ Bá Trường
Giới tính: Nam
Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh.
Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh.
 
Học vấn:
DH Nông Lâm(2006 – 2010)
FPT Arena (2009 – 2011)
RMIT Vietnam (2012 – 2014)
Tự học (2009 – hiện tại)
 Lĩnh vực:
Phim > 3D Generalist
Phần mềm:
Sketchbook Pro, Photoshop, Flash, Zbrush, Maya, After Effects
 
Kinh nghiệm: 

Vizva

Editor (09/2011 – hiện tại)

Turbo Squid

3D Modeler (03/2012 – hiện tại)

Saola Animation Studio

Project: Khu đầm có cánh (The Bubble Boy) 
Freelance Animator (06/2011-2013)
 
Colory Animation Studio
CG Artist (01/2014 – hiện tại)
 
Facebook Page: Truong CG Artist
 
Trường
 
%d bloggers like this: