Run Cricket Run | Chơi với dế (official) – a CGI 3D Animated Short by Truong Cg Artist

Sau gần 1 năm thì cuối cùng phim “Chơi với dế” cũng đã hoàn thành. Phim hoạt hình 3D made in Vietnam 100%. Hợp tai hợp mắt thì share nhé ;)
———-
After 1 year (on & off), the film “Run Cricket Run” is finally done. Hope you enjoy! Please share.

Concept Art: Nguyễn Huy Thiện http://www.chunliartproduction.com/
Animation: Tôn Tuấn Bảo Long baolong1478@gmail.com
Layout: Đặng Cửu Toàn toandc07@gmail.com
Sound Design + Edit: Nguyễn Khắc Phú be.net/phunguyenkhac
Story, directing, modeling, rigging, rendering, compositing: Châu Võ Bá Trường aka Truong CG Artist fb.com/TruongCgArtist

Realistic 3D Bullet Ant

main_1

Realistic 3D Bullet Ant
Link to the model: http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-model-bullet-ant/749181

“The Masterpiece” – A 3D animated short film made by RMIT Vietnam students

“The Story of Animation” by Tumblehead Studios

The Story of Animation from David Tart on Vimeo.

New 3D Asset: Bronze Tiger Statue

 

based on the real sculpture by A.P. Proctor

Link to the model (Turbo Squid): Link

New 3D Asset: Stone Lion 7

For the asset details check out my Turbo Squid homepage:
http://www.turbosquid.com/Search/Artists/cvbtruong
Link to the model: link

%d bloggers like this: