Các đại lý chính thức của Wacom Tablet tại Việt Nam


Software Exchange
253, Dinh Bo Linh street, Ward 26,
Binh Thanh district, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : +84 83 511 9465
Fax : +84 83 511 9470
Contact Person: Truong Hoang Lam
Email : hoanglam.truong@softwareexchange.com.sg
Mac store (Khai Thien co., ltd.)
384 Nguyen Thi Minh Khai street, district 3, HCMC
Tel : 848-8341 323
Email : sales@ktc.com.vn

Anh Duc Co., Ltd.
17 Tran Hung Dao, Hoan Kiem, Hanoi
Tel: 04 8260076
Fax: 04 9330451
Email: vudang@fastest.com.vn
Contact person: Vu Thanh Dang

DUC DUNG CO., LTD.
1st House, Shortcut 256,
Le Thanh Nghi street,
Hai Ba Trung district, Hanoi
Tel: (84) 4 628 2775
Fax: (84) 4 628 2785
Email: ducdung-co@vnn.vn , ducdungco2005@yahoo.com
Contact person: Dinh Tien Dung

Nguồn: CG Newspaper

* Phong Vũ PC cũng có một số bảng vẽ G-Pen, giá tương đối rẽ hơn Wacom, phù hợp với bạn nào muốn làm quen/ không dùng tablet chuyên nghiệp. Nói vậy chứ, khi bạn đã “pro” rồi thì pen nào sử dụng cũng được: http://www.youtube.com/user/facuam1 tác giả của các video trong đường link này sử dung G-Pen.

* Hướng dẫn sử dụng: link

%d bloggers like this: