Hoạt hình Việt (phần 1)

Một số phim ngắn, clip quảng cáo, clip hoạt hình ngắn do người Việt thực hiện:

thực hiện bởi Nguyễn Đăng Khoa

Hoạt hình 3d của công ty Sparx Việt nam

thực hiện bởi Nam An Studio

thực hiện bởi Yam Animation

thực hiện bởi hongphat85

thực hiện bởi Sil Musashi

thực hiện bởi VinhHQ

%d bloggers like this: