Tài liệu học animation căn bản (teaser)

Bộ tài liệu kiến thức animation căn bản đã được cập nhật vào: gum.co/tailieu3d

Tài liệu diễn hoạt bước đi trong Maya (teaser)

Tài liệu đã được cập nhật vào: gum.co/tailieu3d

Maya: Diễn hoạt nhân vật ném bóng (teaser)

Bộ tài liệu đã cập nhật vào https://gum.co/tailieu3d (folder Maya)

Maya: diễn hoạt nhân vật xoay ngang (teaser)

Diễn hoạt nhân vật xoay ngang.

Bộ tài liệu đã cập nhật vào https://gum.co/tailieu3d (folder Maya)

Maya – Hướng dẫn diễn hoạt nhân vật (animation)

cover

Các tutorials của Long đã online:
Maya – kiến thức animation căn bản: https://gum.co/yEByh
Maya – diễn hoạt bước đi, chạy và bước ngang: https://gum.co/dGXSm
Maya – diễn hoạt lip sync nhân vật: https://gum.co/DadG

Nếu bạn mới khởi đầu với Maya thì nên xem:
Maya – các công cụ dành cho animation: https://gum.co/RboZY

%d bloggers like this: