Bài phân tích 22 quy tắc kể chuyện của Pixar

thumbs

Cuối cùng cũng xong. Link download cho các bạn đây. Share mạnh tay nhá!
https://drive.google.com/file/d/0B7wuMsgtdLPhRDBZWU9TWXdwakU/view

Bài phân tích 22 nguyên tắc kể chuyện của Pixar (ebook) của Stephan Vladimir Bugaj. Stephan là đạo diễn phim ở Pixar (12 năm kinh nghiệm), đạo diễn The Walking Dead, Game of Thrones và nhiều phim khác.

22 nguyên tắc ban đầu là các tweets của Emma Coats, và Stephan là đồng nghiệp của Emma ở Pixar.

Dịch: Văn (vanmvo77@gmail.com), nếu bạn nào có nhu cầu dịch Anh-Việt, Việt-Anh thì liên hệ nhé ;)
Kiểm tra & chịu trách nhiệm: Truong Cg Artist
Bài dịch được sự cho phép của tác giả.

Trường

Tiger Mechanic Rig

tiger_v1b

Tiger Mechanic rig is now available at: gum.co/tigerrig (5$)
This is the FIRST Maya rig I have ever sold on my Gumroad page (the other 21 rigs are all free). Hope I can get some support from you guys, so I can make more rigs in the future. Cheers! :D

————–
Rig đầu tiên Trường bán ở Gumroad, nếu được thì ủng hộ giúp Tr nhé. Cảm ơn!

Demon (Skinny) Facial Rig

Skinny Demon: https://gum.co/bhmfS

 

Ox Cartoon Rig

v7

Download link: https://gum.co/xSma

Hope you like it. :)

Woman rig is now having facial setup

Download link: https://gum.co/xfGDM

%d bloggers like this: