Demon Bust

 

Akuma (wip)

I feel so sick with tons of “technical” stuffs I need to learn. Exhausted…

Pascal (fan art)

lâu lâu phải sculpt lại, mắc công lục nghề :))

Công nhận mình chẳng bao giờ làm dc con gì dễ zương :))

%d bloggers like this: