Bài phân tích 22 quy tắc kể chuyện của Pixar

thumbs

Cuối cùng cũng xong. Link download cho các bạn đây. Share mạnh tay nhá!
https://drive.google.com/file/d/0B7wuMsgtdLPhRDBZWU9TWXdwakU/view

Bài phân tích 22 nguyên tắc kể chuyện của Pixar (ebook) của Stephan Vladimir Bugaj. Stephan là đạo diễn phim ở Pixar (12 năm kinh nghiệm), đạo diễn The Walking Dead, Game of Thrones và nhiều phim khác.

22 nguyên tắc ban đầu là các tweets của Emma Coats, và Stephan là đồng nghiệp của Emma ở Pixar.

Dịch: Văn (vanmvo77@gmail.com), nếu bạn nào có nhu cầu dịch Anh-Việt, Việt-Anh thì liên hệ nhé ;)
Kiểm tra & chịu trách nhiệm: Truong Cg Artist
Bài dịch được sự cho phép của tác giả.

Trường

Ox Cartoon Rig

v7

Download link: https://gum.co/xSma

Hope you like it. :)

Woman rig is now having facial setup

Download link: https://gum.co/xfGDM

Zbrush Man Rig

preview

Download Link: gum.co/zbrushMan

Irex Dinosaur Maya Rig

v9

Irex Rig is now ONLINE: gum.co/irexrig

Enjoy!

Leopard Maya Rig

Download link: https://gum.co/leopard

v1v2v3v4v5v7

3 Demons Free Maya Rigs

all3_1

All demons are up. Happy animating!
Demon (no eyes): https://gum.co/FWgW
Demon (skinny): https://gum.co/bhmfS
Demon (big boss): https://gum.co/misYb
Let me know if you see any issues. Thank you!

%d bloggers like this: