Alien (In Progress)

cvbtruong_Alien

leave him like this for now, will come back to him later…

sculpted based on alien design by Anthony Jones, H.R. Giger, Cesar Dacol Jr. and Par Tingstrom

 

Bubble Boy Trailer 1 HD (English) – 2013

The Bubble Boy – Facebook Page: link

Teaser Trailer Thach Sanh 2013

Phải chi các bác làm phim có thời gian nghiên cứu các tutorials trên mạng như Eat3D, Gnomon,… thì kết quả chắc sẽ thuyết phục hơn. Dù gì thì luôn ủng hộ phim nước nhà ^^ cho tới giờ thì chỉ thấy phim này là dùng cgi character nhiều nhất, thiên mệnh anh hùng cũng chỉ thấy con kì lân nhún lên rồi ngồi xuống :))

“So You Want to Work in the Video Game Industry” – William Gibbon

some facts we should know.

POrtal: Terminal Velocity by Jason Craft

POrtal: Terminal Velocity from Jason Craft on Vimeo.

Awesome!

%d bloggers like this: