Zbrush căn bản – phần 1

ZBRUSHCANBAN

Trong series 2 video tutorials Zbrush căn bản tiếng Việt này, Trường sẽ đề cập tới những kiến thức cơ bản khi bạn lần đầu tiếp xúc với Zbrush. Video hơi dài nhưng Tr hi vọng qua đó bạn sẽ có được kiến thức vững vàng khi tiếp xúc với những bài tập nâng cao về sau. Chúc bạn thành công!

Bộ tài liệu đã cập nhật vào https://gum.co/tailieu3d (folder Zbrush)

Zbrush 4R2 (or higher) Transparency Render

Solving problems with transparency in Zbrush 4R2, easier than in Zbrush 4.
Without changing material parameters, neither intersection icon, nor standar material or matcap transparency.
Just fill the tool or subtool with a low rgb intensity, with whatever material you want, then Tool, Display Properties, BPR Transparent. And in the Render Palette, Render Properties, active Transparent. ;)

This video will tell you how to render transparent objects in Zbrush 4R2 or higher. The old method doesn’t work anymore :)

Thanks to David Puertas

%d bloggers like this: