Tài liệu rigging gương mặt Wonder Woman bằng Advanced Skeleton

Bộ tài liệu hướng dẫn rigging gương mặt sử dụng bộ setup mới của Advanced Skeleton, cùng với hướng dẫn render sử dụng Redshift đã online: gum.co/tailieu3d
Bạn nào đã mua tut lúc trước thì được cập nhật miễn phí nhé. Vào folder: Rigging > Advanced Skeleton > Advanced Skeleton và hệ thống rig facial mới.

Maya: Cài đặt comet script

 

Maya: Cài đặt cgmToolbox

 

“Download Free High Quality 3dsMax Character Rigs That Are Ready To Animate” from The CG Bros

Here is the link in this video (I added 2 more links):

Ultimate Rigs by Ugur Ulvi Yetiskin

Click on the images to get the download links

Ultimate-Bony1

Ultimate-Beefy

Ultimate-Walker

Ultimate-ball1

Ultimate-Pendulum1

Ultimate-Tailed

More Details about rigs and Downloads www.uguryetiskin.com/ultimate_rigs/

Links from CG Meet Up

%d bloggers like this: