Trải UV kết hợp Maya và Zbrush

Maya: trải UV tự động trong Maya 2015 (bonus tool)

Maya: Copy UV cho nhiều models

Maya: thay đổi UV sau khi đã skin nhân vật

Gumroad: https://gum.co/gsRhu (video gumroad bự hơn tí)
Dành cho các bạn setup nhân vật. Cheers!

Trải UV bằng UV Headus Layout

COVER

https://gum.co/rHcnF
Video MIỄN PHÍ, hướng dẫn trải UV bằng phần mềm UV Headus Layout. Hy vọng hữu ích cho các bạn làm texture.

%d bloggers like this: