Allosaurus Fragilis Dinosaur (Ztool)

based on the real sculpture by Laurel “Tully” Austin

For the asset details check out my Turbo Squid homepage: 

http://www.turbosquid.com/Search/Artists/cvbtruong

Link to the model: link

“Cô Bé Bán Diêm” bởi True D Animation

http://www.facebook.com/truedanimation
True-D Animation gửi tặng đến các bạn phim hoạt hình Cô Bé Bán Diêm (phiên bản đầy đủ),
mến chúc các bạn và gia đình Giáng sinh vui vẻ,năm mới thành công và hạnh phúc.

“Dan Ga Trong San” bởi Tran Thi 3DA

Nice!

Chiếc Cầu Xoay – Bridge’s Story bởi Bamboo Animation

“Dưới bóng cây” by Colory Animation Studio

Facebook: http://www.facebook.com/Colory.Animation
Website: http://colory.vn/

%d bloggers like this: