Về tôi

Tên: Châu Võ Bá Trường
Giới tính: Nam
Đến từ: thành phố Hồ Chí Minh.
Ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh.
 
Học vấn:
DH Nông Lâm(2006 – 2010)
FPT Arena (2009 – 2011)
RMIT Vietnam (2012 – 2014)
Tự học (2009 – hiện tại)
 Lĩnh vực:
Phim > 3D Generalist
Phần mềm:
Sketchbook Pro, Photoshop, Flash, Zbrush, Maya, After Effects
 
Kinh nghiệm: 

Vizva

Editor (09/2011 – hiện tại)

Turbo Squid

3D Modeler (03/2012 – hiện tại)

Saola Animation Studio

Project: Khu đầm có cánh (The Bubble Boy) 
Freelance Animator (06/2011-2013)
 
Colory Animation Studio
CG Artist (01/2014 – hiện tại)
 
Facebook Page: Truong CG Artist
 
Trường
 
%d bloggers like this: