3 Demons Free Maya Rigs

all3_1

All demons are up. Happy animating!
Demon (no eyes): https://gum.co/FWgW
Demon (skinny): https://gum.co/bhmfS
Demon (big boss): https://gum.co/misYb
Let me know if you see any issues. Thank you!

“Download Free High Quality 3dsMax Character Rigs That Are Ready To Animate” from The CG Bros

Here is the link in this video (I added 2 more links):

Ultimate Rigs by Ugur Ulvi Yetiskin

Click on the images to get the download links

Ultimate-Bony1

Ultimate-Beefy

Ultimate-Walker

Ultimate-ball1

Ultimate-Pendulum1

Ultimate-Tailed

More Details about rigs and Downloads www.uguryetiskin.com/ultimate_rigs/

Links from CG Meet Up

Một số rig maya người cơ bản, phù hợp tập luyện animation

11 Second Club có tập hợp 1 số rig chuẩn, có thể đáp ứng hầu như đầy đủ yêu cầu của animator: Eleven, Max, Moom, Norman, Morpheus.

Link: http://www.11secondclub.com/resources/

Riêng Bishop thì bạn phải là học viên của Animation Mentor mới được phép download, cũng như sử dụng. Nếu tự ý sử dụng thì bạn cũng không nên share lên mạng, vì vi phạm luật bản quyền.

Một số rig khác: http://animationbuffet.blogspot.com/ hay http://www.creativecrash.com/

 

Morpheus Rig 102 – “Making Morphy Your Own” by Josh Burton

Link Download: http://www.joshburton.com/projects/morpheus.asp

More video tutorials: http://vimeo.com/user612213/videos

%d bloggers like this: